måndag 28 maj 2012

Surr, surr

Dagens träningsdos:
Cyklar 62,3 km


Har läst flera artiklar den senaste tiden om att pollinerare som humlor och bin minskar i antal, vilket hotar produktionen av bland annat jordbruksgrödor. Detta  är ju ingen nyhet, men det verkar nu allvarligt nog för att Jordbruksverket ska undersöka vilka konsekvenser det kan få. Följande står att läsa på deras hemsida:

”Jordbruksverket har tagit initiativ till en utredning om vad som händer om honungsbina dör och vad vi kan göra för att förhindra att det sker. Honungsbin har ett stort ekonomiskt värde utöver produktionen av honung och vax. De pollinerar också viktiga grödor och är nyckelorganismer för den biologiska mångfalden.”

Till stor del beror minskningen på ett, för bina dödligt, virus, men också på att det konventionella jordbruket använder sig av bekämpningsmedel som dels påverkar bina själva negativt, men som också gör att inget "ogräs" som bina gillar växer i dikesrenar och åkerkanter. I ett ekologiskt jordbruk används inga gifter och det finns en betydligt mycket större variation på växter (alltså även "ogräs") som gör att humlor och bin trivs.

Vi vill ha mat på bordet, och vi vill ha frukt och vackra blommor i vår natur,eller hur?

Alltså, ytterligare argument för att köpa ekologiskt!!! *s*.


   

Inga kommentarer: